Bezwaren en beroepen

Bezwaren
Alle door Energie Consult Holland B.V. genomen besluiten (bijvoorbeeld stopzetten behandeling of afgifte, weigeren, intrekken, schorsen van een certificaat, afzien van een verklaring) worden gemotiveerd. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met een beslissing. In dat geval kunt bezwaar aantekenen.  Een bezwaarschrift wordt behandeld door een persoon/groep van de instelling die niet betrokken was bij de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Beroepen
Mocht u het ook met de beslissing op het bezwaarschrift niet eens zijn, dan kunt u beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank.

Indienen bezwaar of beroep
U kunt bezwaar of beroep indienen volgens het formulier bezwaar en beroep (F004).

U kunt hier het formulier voor het indienen van een bezwaar of beroep downloaden.