Groen gas certificaat

Uw groen gas installatie laten keuren?

Ten behoeve van het Vertogas certificatiesysteem is het verplicht om nieuwe Groen Gas productie-installaties te keuren. Bij de keuring van de productie-installatie van Groen Gas wordt nagegaan of de productie voldoet aan de door Vertogas gestelde eisen. Energie Consult Holland is gecertificeerd keurder voor groen gasinstallaties. 

Neem contact met ons op