Klachtenprocedure

Energie Consult Holland BV voldoet bij de levering van haar diensten zo goed mogelijk aan de behoeften en verwachtingen van haar opdrachtgevers. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval verzoeken wij u een schriftelijke klacht volgens het klachtenformulier F002.

U kunt hier het klachtenformulier downloaden.