EU ETS emissiehandel

De wettelijk vereiste verificaties voor emissiehandel (EU ETS) uit laten voeren?

Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. 
Op 1 januari 2021 is, na hervormingen, de 4e handelsfase (2021-2030) van het EU ETS ingegaan. De herziene EU ETS-richtlijn geldt in elk geval tot 2025. De grootste wijzigingen in de nieuwe handelsfase zijn de extra verificatie voor het activiteitsniveau (Europees beleid) en de start van de CO2 heffing (Nationaal beleid).
Energie Consult Holland is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde verificatie-instelling (V103) en daarmee bevoegd om de wettelijk vereiste verificaties voor u uit te voeren. 

Neem contact met ons op