EU-ETS Emissiehandel

De wettelijk vereiste verificaties voor EU-ETS Emissiehandel uit laten voeren?

Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Energie Consult Holland is een door Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde verificatie-instelling (V103) en daarmee bevoegd om de wettelijk vereiste verificaties voor u uit te voeren. 

Actuele scope EU-ETS werkzaamheden: zie website van de RvA RvA

Neem contact met ons op