Publicaties

K009 Register Certificaathouders Energie Consult Holland BV
K009 Register Certificaathouders

Congres Energy Consult Holland 25 jaar (27 juni 2019)
WT under pressure 2019

Certificering van kwaliteitsmanagementsystemen
Certificering

Styleguide keurmerken
Styleguide keurmerken 
Certification marks style guide 
Styleguide keurmerk f-gassen 

Stappenplan voor toepassing van de Richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU
poster A2

Installateur of eindgebruiker van persluchtinstallaties?
flyer perslucht

Keuringsplicht oude drukapparatuur
artikel in Safety 6/2017

Strenge veiligheidseisen voor propaan-propaan/CO2installaties
artikel in RCC K&L 11/2016

Nieuwe richtlijn drukapparatuur. Wat is er gewijzigd?
artikel in RCC K&L 09/2015

Keuring van druk(houdende) apparatuur
artikel in NVVK info 07/2014

De Pneumatische persproef een te groot risico?
artikel in RCC K&L 12/2013

Milieuregelgeving voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen
artikel in RCC K&L 02/2012

Toepassing van ATEX regelgeving op natuurlijke koudemiddelen 
artikel in RCC K&L 10/2009

Koelinstallaties, wat u moet weten als gebruiker
brochure Arbeidsinspectie 09/2009

Toepassing van de ATEX richtlijn bij ammoniak koelinstallaties artikel in RCC K&L 05/2006