PED keuring

Nieuwe drukapparatuur laten beoordelen?

Nieuwe drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar moeten voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn drukapparatuur PED (2014/68/EU). Energie Consult Holland is door de Nederlandse overheid aangewezen als een EU-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (EU-CBI). Energie Consult Holland is daarmee bevoegd om conformiteitsbeoordeling uit te voeren. 

Vraag direct een keuring aan